Πολιτική Απορρήτου

Ο παρόν ιστότοπος αντιστοιχεί στο Domain Name https://www.voltastinellada.gr και αποτελεί ένα ενημερωτικό portal για θέματα που σχετίζονται με τον τουρισμό στην Ελλάδα. Η πολιτική απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί, σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το site μας. Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες καθώς και τη διαδικασία με την οποία εσείς ως φυσικά πρόσωπα μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. 

Φροντίζουμε ώστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα πάντα με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα των φυσικών προσώπων σύμφωνα με την εκάστοτε υφιστάμενη ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ο κάτοχος του VoltaStinEllada.gr (Αναφέρεται πλεόν και “ιστότοπος”). Στοιχεία επικοινωνίας για ερωτήματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα θα βρείτε στο τέλος του κειμένου.

Προσωπικά δεδομένα και επεξεργασία αυτών.

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») (π.χ. όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων αποτελούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και τα γενετικά δεδομένα, τα βιομετρικά δεδομένα, τα δεδομένα σχετικά με την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα απολύτως αναγκαία για τον εκάστοτε σκοπό που επιδιώκουμε. Πιο συγκεκριμένα ενδέχεται να συλλέγουμε, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα παρακάτω:

Δεδομένα ταυτότητας: π.χ όνομα, επίθετο
Δεδομένα επικοινωνίας: π.χ τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης Cookies: π.χ η διεύθυνηση IP
Στοιχεία σχετικά με πιθανή κάλυψη θέσης / πρόσληψη: π.χ. βιογραφικό

Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε μόνο για τον εκάστοτε σκοπό που επιδιώκουμε. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για:

-να επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε ερώτημα μας έχετε θέσει ή να ικανοποιήσουμε οποιοδήποτε αίτημά σας.
-να διαχειριστούμε τον ιστότοπό μας για να μπορέσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στον βέλτιστο βαθμό
-να διασφαλίζουμε την ασφάλεια του ιστότοπου και των χρηστών του

Δικαίωμα επεξεργασίας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε μόνο αν υπάρχει σχετική νομιμοποιητική βάση, όπως:

Συγκατάθεση: όπου απαιτείται, μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, αν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τον εκάστοτε σκοπό. Την σχετική συγκατάθεση μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.

Έννομο συμφέρον των διαχειριστών του ιστότοπου: Οι διαχειριστές του ιστότοπου ενίοτε έχουν έννομο συμφέρον να επεξεργάζονταιι τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον η επιδίωξη του εννόμου συμφέροντος δεν έχει σοβαρό αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

Εκτέλεση σύμβασης: μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσουμε συμβατικές υποχρεώσεις.

Νομική υποχρέωση: σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με έννομη υποχρέωση.

Δημόσιο Συμφέρον: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.

Ποιοί επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα τίθενται σε επεξεργασία αποκλειστικά από τους υπευθύνους του Ιστοτόπου.

Εάν χρησιμοποιήσουμε, συνεργάτες, ή τρίτο πρόσωπο το οποίο θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας, θα έχουμε εξασφαλίσει ότι το όποιος εκτελεί την επεξεργασία για εμάς θα διαθέτει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως ο νόμος ορίζει και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τη διεκπεραίωση των συμβατικών του υποχρεώσεων απέναντί μας και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες που του έχουμε δώσει και για κανέναν άλλο λόγο.

Σε σπάνιες περιπτώσεις ενδέχεται τα προσωπικά σας δεδομένα να μεταφερθούν στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές για την υπεράσπιση νομίμων αξιώσεών μας και μόνο για τις περιπτώσεις όπου επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Φροντίζουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και τις διαδικασίες για την αποτροπή της παράνομης πρόσβασης και της λανθασμένης χρήσης πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων. Τα μέτρα που λαμβάνουμε περιλαμβάνουν διαδικασίες προληπτικής ασφάλειας και τεχνικών μηχανισμών περιορισμού πρόσβασης. Σημειώνεται επίσης ότι σε καμία περίπτωση εν γνώση μας, δεν γίνεται μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων εκτός Ε.Ε.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

To VoltaStinEllada.gr διαθέτει προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Youtube). Οι σελίδες αυτές είναι δημόσια προσβάσιμες και οποιοδήποτε περιεχόμενο, σχόλιο, πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα που παραθέτετε θα είναι ορατή στο ευρύ κοινό και για αυτόν τον λόγο σας συνιστούμε να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί με το περιεχόμενο της πληροφορίας που θα θέσετε.

Πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τα κατά περίπτωση μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα βρείτε στους όρους απορρήτου αυτών.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα.

Στους όρους χρήσης του VoltaStinEllada.gr αναφέρονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τη χρήση των cookies καθώς για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να διαγράψετε ή να εμποδίσετε την αποθήκευση συγκεκριμένων cookies στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας.

Τα δικαιώματα των χρηστών του VoltaStinEllada.gr

Ως υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ενημερωθείτε από εμάς εάν και με ποιον τρόπο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, ποια ακριβώς δεδομένα τηρούμε για εσάς, για πόσο χρονικό διάστημα, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης.

Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή στοιχεία ή να συμπληρώσουμε ελλιπή στοιχεία σας.

Δικαίωμα στη λήθη: Μπορείτε να μας ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας εφόσον δεν υπάρχει λόγος που να δικαιολογεί την μη εκπλήρωση εκ μέρους μας.

Δικαίωμα φορητότητας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που μας έχετε δώσει ή να ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για όσο χρόνο εκκρεμούν τυχόν αντιρρήσεις για την επεξεργασία.


Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να άρετε τη συναίνεσή σας οπότε και θα πάψουμε την επεξεργασία αν δεν υπάρχουν νόμιμοι και επιτακτικοί λόγοι που να δικαιολογούν την περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας εκ μέρους μας.

Άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων

Τα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@voltastinellada.gr. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν επηρεάζει την επεξεργασία που έχει ήδη γίνει από τους υπευθύνους του ιστότοπου.

Οι διαχειριστές του VoltaStinEllada.gr θα σας απαντήσουν εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του email και επιβεβαίωσης της ταυτότητάς σας (για το λόγο αυτό μπορεί να σας ζητηθούν επιπλέον στοιχεία) , εκτός εάν το αίτημα είναι ασυνήθιστα μεγάλο και περίπλοκο όπου εκεί κατόπιν ενημέρωσής σας η απάντηση μπορεί να καθυστερήσει άλλες εξήντα (60) ημέρες.

Κατά βάση η ικανοποίηση ενός αιτήματός σας είναι δωρεάν. Στην περίπτωση όμως που κάποιο αίτημα είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό μπορεί να επιβληθεί η καταβολή εύλογου τέλους.


Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν ανταποκριθούμε στην ικανοποίηση του αιτήματός σας έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) : Κηφισίας 1-3, Αθήνα / www.dpa.gr, τηλ. 2106475600.

Λόγοι μη διαγραφής προσωπικών δεδομένων.

Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να μη διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα, ακόμη και κατόπιν αιτήματος, όταν απαιτείται η επεξεργασίας τους για:

  1. Την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης.
  2. Την τήρηση νομικής υποχρέωσης που απαιτεί επεξεργασία
  3. Για οποιοδήποτε λόγο δημοσίου συμφέροντος
  4. Για λόγους αρχειοθέτησης, γενικού συμφέροντος, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, εφόσον η ικανοποίηση του αιτήματος είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατο ή να βλάψει κάτι από τ’ ανωτέρω.
  5. Για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

Επικοινωνία με το VoltaStinEllada.gr

Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση privacy@voltastinellada.gr .

Τροποποιήσεις της παρούσας πολιτικής

Κατά καιρούς είναι απαραίτητο να προσαρμόζεται το περιεχόμενο των παρόντων πληροφοριών σχετικά με την προστασία δεδομένων. Για το λόγο αυτό σας προτείνουμε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τυχόν αλλαγές στην πολιτική απορρήτου του VoltaStinEllada.gr.

Διοχέτευση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Ο ιστότοπος δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστοτόπου σε κανένα τρίτο φορέα.